Services

IP-Camera  ระบบ CCTV ที่เป็นแบบ Analog และ Digital กำลังถูกแทนที่ด้วยระบบ IP Video ซึ่งนอกจากจะให้คุณภาพของภาพทีบันทึกดีกว่าระบบเดิมแล้ว ยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบ โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถเข้ามาดูภาพแบบ real-time ได้จากทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบได้  และข้อมูลที่บันทึกจากระบบสามารถถูกนำไปใช้กับแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ได้ เช่นระบบเตือนภัยจากการบุกรุก ระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ  นอกจากนี้ระบบ IP Video ยังสามารถใช้กับระบบเครือข่ายหลักขององค์กรได้โดยไม่ต้องสร้างเครือข่ายเฉพาะ  ทั้งนี้ข้อมูลที่บันทึกได้ยังถูกจัดเก็บเหมือน ๆ กับข้อมูลของระบบสารสนเทศโดยทั่วไป ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยมากกว่าข้อมูลของระบบเดิม

ปัจจุบันชนิดของกล้องที่ใช้กับระบบ IP Video มีให้เลือกหลายหลายชนิด ทั้งแบบชนิด Fixed Lens, Pan-Tilt-Zoom, Dome และกล้องเฉพาะทางเพื่อตรวจจับความร้อน  รวมถึงกล้อง Day/Night ซึ่งสามารถบันทึกภาพได้สว่างทั้งกลางวัน และกลางคืน  ก่อนทำการติดตั้งกล้องจึงต้องมีการสำรวจทุก ๆ ตำแหน่งที่จะติดตั้งเพื่อเลือกชนิดของกล้อง รวมถึงขนาดของเลนส์เพื่อให้ได้มุม ขนาด และคุณภาพของภาพตามที่ต้องการ
Read More >>
Net-Cloud

NET-Cloud ปัจจุบัน IT เป็นส่วนสำคัญขององค์กรทุกขนาด ในทุกอุตสาหกรรม จุดประสงค์ในการนำ IT มาประยุกต์ใช้ในองค์กรโดยส่วนมากมักจะประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน การลดต้นทุนในกระบวนการต่าง ๆ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบริการลูกค้า ฯลฯ นอกจากนี้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งยากต่อการคาดการณ์ และควบคุมสถานการณ์ ทำให้หลายองค์กรไม่สามารถใช้งานระบบ IT ได้เหมือนในภาวะปกติ ทำให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงักเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งได้

Read More >>
Net-Cloud

IT Security ภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์มีรูปแบบที่หลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น ผลกระทบจากการโจมตีโดยภัยคุกคามนั้น มีตั้งแต่การที่ระบบเครือข่ายช้าลงมากจนไม่สามารถรองรับการทำงานของแอพพลิเคชั่นหลัก จนถึงการที่ข้อมูลสำคัญขององค์กรถูกขโมยออกไป  โซลูชั่นสำหรับการป้องกันภัยคุกคามมีให้เลือกมากมาย แต่การที่จะติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามให้ได้ 100% นั้นทำได้ยากมาก

การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีนั้น ควรคำนึงถึงเป้าหมายในการป้องกันภัยคุกคามขององค์กรเป็นหลัก บางองค์กรเน้นที่การป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายเพื่อไม่ให้แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริการลูกค้าต้องหยุดชะงัก  บางองค์กรเน้นที่การเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทไม่ให้รั่วไหลไปนอกองค์กร นอกจากนี้ระบบที่ดีจะต้องสามารถป้องกันภัยคุกคามใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การถูกโจมตีในภาพรวมได้
Read More >>
Net-Cloud

System Backup & Disaster Recovery จากสภาพความแปรปรวนของโลกในปัจจุบันส่งผลให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก  ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว สึนามิ พายุ น้ำท่วม ฯลฯ  ระบบสารสนเทศที่ติดตั้งไว้อาจจะได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าว ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก  ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บสำรองข้อมูล และการกู้คืนความเสียหาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง  โดยการสำรองข้อมูลมีทั้งการจัดเก็บไว้ที่เดียวกับระบบหลัก การจัดเก็บไว้ที่สำนักงานสาขา หรือดาต้าเซ็นเตอร์ของผู้ให้เช่า

การออกแบบระบบการสำรองข้อมูล และการกู้คืนความเสียหายนั้น ต้องคำนึงถึงความจำเป็นของแอพพลิเคชั่น กับความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ  แต่ละแอพพลิเคชั่นอาจจะให้วิธีการที่ต่างกันก็ได้ แอพพลิเคชั่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อธุรกิจมักจะใช้วิธี Replication ไปยังอีกระบบที่อยู่ต่างสาขา หรืออยู่ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ เมื่อระบบหลักเกิดความเสียหาย ผู้ใช้งานสามารถย้ายไปใช้งานอีกระบบได้ทันที  ในขณะที่แอพพลิเคชั่นที่มีความสำคัญรองลงมา อาจจะใช้วิธีการกู้คืนข้อมูลที่ทำการสำรองเอาไว้ไปยังระบบใหม่ โดยความเร็วในการกู้คืนนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่วางไว้ และวิธีการที่เลือกใช้

Read More >>
Net-Cloud

Data Center Facility Systems ทุกวันนี้ธุรกิจส่วนใหญ๋ขับเคลื่อนไปได้ด้วยข้อมูลสารสนเทศ ระบบไอทีจึงเปรียบเสมือนกุญแจที่จะนำลูกค้าไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตทางธุรกิจ การหยุดชะงักของระบบไอทีส่งผลกระทบต่อเนื่องโดยตรงถึงการหยุดชะงักของธุรกิจ หลายองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity) และด้วยเหตุผลนี้ การจัดสร้างห้องดาต้าเซ็นเตอร์จึงควรดำเนินการภายใต้มาตรฐานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบไอทีสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพภายใต้สภาวะการณ์ทำงานที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องการเชื่อมต่อของระบบเน็ตเวิร์ค การสำรองของระบบไฟฟ้าและเครื่องจ่ายไฟ

Read More >>
Net-Cloud

News

คุณกันต์รพี ฉัตรชัยดำรง, คุณปิยสันต์ พงษ์เพิ่มมาศ

 เนื่องจากทุกระบบของเรามีเน็ตเวิร์กเข้าเกี่ยวข้อง ดังนั้นทีมงานของเน็ตมาร์คจึงเป็นหนึ่งในผู้ช่วยคนสำคัญที่ช่วยเราดูแลด้านระบบเน็ตเวิร์ก และได้เข้ามาช่วยเราในหลายๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Studies) การออกแบบ (Design) การอิมพลีเมนต์(Implementation) การประเมินผล (Evaluation) และการดูแลระบบ(Maintenance) และในกรณีที่เกิดปัญหา ทางเน็ตมาร์คก็พยายามช่วยแก้ไขจนได้ทุกครั้ง ทำให้เราค่อนข้างชื่นชมในความเป็นมืออาชีพ และไว้วางใจในการดูแลระบบเน็ตเวิร์กของเรา 

คุณกันต์รพี ฉัตรชัยดำรง, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด IKEA บางนา, บริษัท อิคาโน (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปิยสันต์ พงษ์เพิ่มมาศ, หัวหน้าแผนกไอที IKEA บางนา, บริษัท อิคาโน (ประเทศไทย) จำกัด

View All >>