About Us

 

 

     มุมมองและทิศทางของวงการไอทีในความคิดผม เป็นเรื่องท้าทายมาก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถึงแม้อาจเจอกับปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบด้านอื่นๆ บ้าง แต่วงการไอทีไม่เคยหยุดนิ่ง ดังนั้น เราจะต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความท้าทาย คือ เราจะต้องปรับตัวให้เร็ว และคล่องตัวมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในอนาคตของวงการไอทีไทยมีแต่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Software หรือ Hardware และปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของ Cloud technology ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงธุรกิจมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย ผมจึงคิดว่า ทิศทางวงการไอทีไทยจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย น่าสนใจและควรติดตามเป็นอย่างมาก

จุดเด่นที่ลูกค้าเลือกใช้บริการกับเน็ตมาร์ค

     ผมคิดว่าเราเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกับธุรกิจประเภท JOC (Japanese Owned Companies) และธุรกิจประเภท Manufactoring เนื่องจากเรามีบริษัทแม่อยู่ที่ญี่ปุ่น และมีสาขาอื่นๆ อีกมากมายในหลายประเทศแถบ AEC (Asean Economics Community) รวมทั้งหมด7ประเทศด้วยกัน เราจึงสามารถประสานงานกับบริษัทในประเทศต่างๆ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

     เราเป็นบริษัท SI ที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่งานเคเบิ้ลลิ่ง ไปจนถึงงานแอพพลิเคชั่นและการบริการหลังการขาย ที่เรียกได้ว่า one stop service และที่สำคัญ เราให้บริการคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น ในราคาคนไทย เพราะเชื่อว่า เราและลูกค้าคือทีมเดียวกัน เราจึงทำงานที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในเรื่องของการบริหารงานภายใน

     ผมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของพนักงาน เราบริหารงานด้วยความเข้าใจ เป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง เป็นครอบครัว สำหรับพนักงาน ในสายตาของผม เป็นเหมือนคนในครอบครัว ซึ่งมองแล้วเป็นครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ การจะทำให้พนักงานมีความสนุกในการทำงาน ผมเลือกที่จะให้พนักงานทำงานที่ต้องการและมีความถนัด เพื่อที่จะได้ส่งเสริมความสามารถที่มี และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด เราดูแลพนักงานไปจนถึงครอบครัวของพนักงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความสุข ซึ่งผมคิดว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานกับเรา

 

วิเศษ  วรสุชา

กรรมการผู้จัดการ