Services

IP-Camera  ระบบ CCTV ที่เป็นแบบ Analog และ Digital กำลังถูกแทนที่ด้วยระบบ IP Video ซึ่งนอกจากจะให้คุณภาพของภาพทีบันทึกดีกว่าระบบเดิมแล้ว ยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบ โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถเข้ามาดูภาพแบบ real-time ได้จากทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบได้  และข้อมูลที่บันทึกจากระบบสามารถถูกนำไปใช้กับแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ได้ เช่นระบบเตือนภัยจากการบุกรุก ระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ  นอกจากนี้ระบบ IP Video ยังสามารถใช้กับระบบเครือข่ายหลักขององค์กรได้โดยไม่ต้องสร้างเครือข่ายเฉพาะ  ทั้งนี้ข้อมูลที่บันทึกได้ยังถูกจัดเก็บเหมือน ๆ กับข้อมูลของระบบสารสนเทศโดยทั่วไป ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยมากกว่าข้อมูลของระบบเดิม

ปัจจุบันชนิดของกล้องที่ใช้กับระบบ IP Video มีให้เลือกหลายหลายชนิด ทั้งแบบชนิด Fixed Lens, Pan-Tilt-Zoom, Dome และกล้องเฉพาะทางเพื่อตรวจจับความร้อน  รวมถึงกล้อง Day/Night ซึ่งสามารถบันทึกภาพได้สว่างทั้งกลางวัน และกลางคืน  ก่อนทำการติดตั้งกล้องจึงต้องมีการสำรวจทุก ๆ ตำแหน่งที่จะติดตั้งเพื่อเลือกชนิดของกล้อง รวมถึงขนาดของเลนส์เพื่อให้ได้มุม ขนาด และคุณภาพของภาพตามที่ต้องการ
Read More >>
Net-Cloud

NET-Cloud ปัจจุบัน IT เป็นส่วนสำคัญขององค์กรทุกขนาด ในทุกอุตสาหกรรม จุดประสงค์ในการนำ IT มาประยุกต์ใช้ในองค์กรโดยส่วนมากมักจะประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน การลดต้นทุนในกระบวนการต่าง ๆ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบริการลูกค้า ฯลฯ นอกจากนี้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งยากต่อการคาดการณ์ และควบคุมสถานการณ์ ทำให้หลายองค์กรไม่สามารถใช้งานระบบ IT ได้เหมือนในภาวะปกติ ทำให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงักเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งได้

Read More >>
Net-Cloud

IT Security ภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์มีรูปแบบที่หลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น ผลกระทบจากการโจมตีโดยภัยคุกคามนั้น มีตั้งแต่การที่ระบบเครือข่ายช้าลงมากจนไม่สามารถรองรับการทำงานของแอพพลิเคชั่นหลัก จนถึงการที่ข้อมูลสำคัญขององค์กรถูกขโมยออกไป  โซลูชั่นสำหรับการป้องกันภัยคุกคามมีให้เลือกมากมาย แต่การที่จะติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามให้ได้ 100% นั้นทำได้ยากมาก

การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีนั้น ควรคำนึงถึงเป้าหมายในการป้องกันภัยคุกคามขององค์กรเป็นหลัก บางองค์กรเน้นที่การป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายเพื่อไม่ให้แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริการลูกค้าต้องหยุดชะงัก  บางองค์กรเน้นที่การเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทไม่ให้รั่วไหลไปนอกองค์กร นอกจากนี้ระบบที่ดีจะต้องสามารถป้องกันภัยคุกคามใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การถูกโจมตีในภาพรวมได้
Read More >>
Net-Cloud

System Backup & Disaster Recovery จากสภาพความแปรปรวนของโลกในปัจจุบันส่งผลให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก  ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว สึนามิ พายุ น้ำท่วม ฯลฯ  ระบบสารสนเทศที่ติดตั้งไว้อาจจะได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าว ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก  ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บสำรองข้อมูล และการกู้คืนความเสียหาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง  โดยการสำรองข้อมูลมีทั้งการจัดเก็บไว้ที่เดียวกับระบบหลัก การจัดเก็บไว้ที่สำนักงานสาขา หรือดาต้าเซ็นเตอร์ของผู้ให้เช่า

การออกแบบระบบการสำรองข้อมูล และการกู้คืนความเสียหายนั้น ต้องคำนึงถึงความจำเป็นของแอพพลิเคชั่น กับความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ  แต่ละแอพพลิเคชั่นอาจจะให้วิธีการที่ต่างกันก็ได้ แอพพลิเคชั่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อธุรกิจมักจะใช้วิธี Replication ไปยังอีกระบบที่อยู่ต่างสาขา หรืออยู่ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ เมื่อระบบหลักเกิดความเสียหาย ผู้ใช้งานสามารถย้ายไปใช้งานอีกระบบได้ทันที  ในขณะที่แอพพลิเคชั่นที่มีความสำคัญรองลงมา อาจจะใช้วิธีการกู้คืนข้อมูลที่ทำการสำรองเอาไว้ไปยังระบบใหม่ โดยความเร็วในการกู้คืนนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่วางไว้ และวิธีการที่เลือกใช้

Read More >>
Net-Cloud

Data Center Facility Systems ทุกวันนี้ธุรกิจส่วนใหญ๋ขับเคลื่อนไปได้ด้วยข้อมูลสารสนเทศ ระบบไอทีจึงเปรียบเสมือนกุญแจที่จะนำลูกค้าไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตทางธุรกิจ การหยุดชะงักของระบบไอทีส่งผลกระทบต่อเนื่องโดยตรงถึงการหยุดชะงักของธุรกิจ หลายองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity) และด้วยเหตุผลนี้ การจัดสร้างห้องดาต้าเซ็นเตอร์จึงควรดำเนินการภายใต้มาตรฐานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบไอทีสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพภายใต้สภาวะการณ์ทำงานที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องการเชื่อมต่อของระบบเน็ตเวิร์ค การสำรองของระบบไฟฟ้าและเครื่องจ่ายไฟ

Read More >>
Net-Cloud

News

ดร. สมนึก พ่วงพรพิทักษ์

  ต้องบอกว่าเน็ตมาค์คทำงานได้ดีทีเดียว เรื่องหนึ่งคือ เรื่องการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา คือเน็ตมาร์คทำได้ตามเวลาทำให้เราไม่ต้องกังวล เพราะเรามักจะมีปัญหาว่าเวนเดอร์มักส่งงานล่าช้า แต่เราต้องการให้ Facility พร้อมที่จะนำไปใช้งานไม่สามารถรอได้ นี่จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจ อีกเรื่องหนึ่งคือ การประสานงาน หรือ Collaboration ซึ่งทีมเทคนิคของเน็ตมาร์คมีประสบการณ์และความเข้าใจรายละเอียดของระบบเป็นอย่างดี 

ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์, รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

View All >>