News & Activities

 • งานสัมมนา “DRIVING GROWTH WITH TRUST By SYNNEX ประจำปี 2558”

   

   

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “DRIVING GROWTH WITH TRUST By SYNNEX ประจำปี 2558”

   

   

  โดย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท ณ โรงแรม เจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูน Salon B ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.30 น.

   

   

  โดยภายในงานมีการแนะนำสินค้าและโซลูชั่นที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กร พร้อมทั้งกลยุทธ์การขาย, การนำเสน อสินค้าให้ตรงความต้องการในสินค้าโซลูชั่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเยี่ยมชมบู๊ทแสดงโซลูชั่นต่างๆ จากแบนด์ชั้นนำ

   

   

  นอกจากนี้ทาง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังได้จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ พร้อมการแสดง Music Live band & Show และปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลแก่ตัวแทนจำหน่ายประจำปี 2558

 • งานสัมมนา “DRIVING GROWTH WITH TRUST By SYNNEX ประจำปี 2558”

   

   

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “DRIVING GROWTH WITH TRUST By SYNNEX ประจำปี 2558”

   

   

  โดย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท ณ โรงแรม เจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูน Salon B ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.30 น.

   

   

  โดยภายในงานมีการแนะนำสินค้าและโซลูชั่นที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กร พร้อมทั้งกลยุทธ์การขาย, การนำเสน อสินค้าให้ตรงความต้องการในสินค้าโซลูชั่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเยี่ยมชมบู๊ทแสดงโซลูชั่นต่างๆ จากแบนด์ชั้นนำ

   

   

  นอกจากนี้ทาง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังได้จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ พร้อมการแสดง Music Live band & Show และปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลแก่ตัวแทนจำหน่ายประจำปี 2558

<< Back
Back
 • งานสัมมนา “DRIVING GROWTH WITH TRUST By SYNNEX ประจำปี 2558”

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “DRIVING GROWTH WITH TRUST By SYNNEX ประจำปี 2558”

 

 

โดย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท ณ โรงแรม เจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูน Salon B ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.30 น.

 

 

โดยภายในงานมีการแนะนำสินค้าและโซลูชั่นที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กร พร้อมทั้งกลยุทธ์การขาย, การนำเสน อสินค้าให้ตรงความต้องการในสินค้าโซลูชั่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเยี่ยมชมบู๊ทแสดงโซลูชั่นต่างๆ จากแบนด์ชั้นนำ

 

 

นอกจากนี้ทาง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังได้จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ พร้อมการแสดง Music Live band & Show และปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลแก่ตัวแทนจำหน่ายประจำปี 2558