News & Activities

 • Congratulations Our Team !

   

   

  ร่วมสร้างปรากฎการณ์อีกครั้ง กับค่ำคืนเฉลิมฉลองแห่งรางวัลอันทรงเกียรติ Partner of the Year ในงาน Cisco Thailand Partner Conference 2015 |Amazing Together โดยบริษัท Cisco Systems (Thailand) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

   

   

  โดยภายในงานบริษัทมาร์ค (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล "Cisco FY14 marketing excellence Partner  of the year" โดยมี คุณนพรัตน์ พรมสุวรรณ  Assistant Sales Manager ขึ้นเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทคู่ค้าของ ซิสโก้ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) ที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์กิจกรรม ทางการตลาดร่วมกับฝ่ายการตลาดของซิสโก้ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดและการวางแผน การจัดกิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม

   

   

  รางวัลดังกล่าว ยังนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทีมงาน บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นอย่างยิ่ง และนำมาซึ่งความพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้าและเพื่อขยาย ตลาดสินค้าภายใต้แบรนด์ ซิสโก้ ต่อไป

 • Congratulations Our Team !

   

   

  ร่วมสร้างปรากฎการณ์อีกครั้ง กับค่ำคืนเฉลิมฉลองแห่งรางวัลอันทรงเกียรติ Partner of the Year ในงาน Cisco Thailand Partner Conference 2015 |Amazing Together โดยบริษัท Cisco Systems (Thailand) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

   

   

  โดยภายในงานบริษัทมาร์ค (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล "Cisco FY14 marketing excellence Partner  of the year" โดยมี คุณนพรัตน์ พรมสุวรรณ  Assistant Sales Manager ขึ้นเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทคู่ค้าของ ซิสโก้ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) ที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์กิจกรรม ทางการตลาดร่วมกับฝ่ายการตลาดของซิสโก้ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดและการวางแผน การจัดกิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม

   

   

  รางวัลดังกล่าว ยังนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทีมงาน บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นอย่างยิ่ง และนำมาซึ่งความพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้าและเพื่อขยาย ตลาดสินค้าภายใต้แบรนด์ ซิสโก้ ต่อไป

<< Back
Back
 • Congratulations Our Team !

 

 

ร่วมสร้างปรากฎการณ์อีกครั้ง กับค่ำคืนเฉลิมฉลองแห่งรางวัลอันทรงเกียรติ Partner of the Year ในงาน Cisco Thailand Partner Conference 2015 |Amazing Together โดยบริษัท Cisco Systems (Thailand) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

 

 

โดยภายในงานบริษัทมาร์ค (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล "Cisco FY14 marketing excellence Partner  of the year" โดยมี คุณนพรัตน์ พรมสุวรรณ  Assistant Sales Manager ขึ้นเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทคู่ค้าของ ซิสโก้ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) ที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์กิจกรรม ทางการตลาดร่วมกับฝ่ายการตลาดของซิสโก้ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดและการวางแผน การจัดกิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม

 

 

รางวัลดังกล่าว ยังนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทีมงาน บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นอย่างยิ่ง และนำมาซึ่งความพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้าและเพื่อขยาย ตลาดสินค้าภายใต้แบรนด์ ซิสโก้ ต่อไป