News & Activities

 • UNIADEX - NETMARKS International Business Meeting #1st

   

   

  โดยการสัมมนาประจำปีในครั้งนี้มีการเข้าร่วม จากบริษัทเน็ตมาร์คทั้ง 7 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เวียตนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และ Headquarters จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ชื่อว่า UNIADEX เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

   

   

  ในการสัมมนา Meeting day วันแรกได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางของ UNIADEX ในปี 2015 และการรุกตลาด Overseas ให้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเป็น Excellent ในทิศทางแบบเดียวกันในอนาคต

   

   

  อีกทั้งการสัมมนาในครั้งนี้ ยังได้จัด Outing Trip ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ผ่อนคลายไปบนเรือ Cruise กับบรรยากาศดีๆ วิวสวยๆ ที่ Halong Bay อีกด้วย

 • UNIADEX - NETMARKS International Business Meeting #1st

   

   

  โดยการสัมมนาประจำปีในครั้งนี้มีการเข้าร่วม จากบริษัทเน็ตมาร์คทั้ง 7 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เวียตนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และ Headquarters จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ชื่อว่า UNIADEX เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

   

   

  ในการสัมมนา Meeting day วันแรกได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางของ UNIADEX ในปี 2015 และการรุกตลาด Overseas ให้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเป็น Excellent ในทิศทางแบบเดียวกันในอนาคต

   

   

  อีกทั้งการสัมมนาในครั้งนี้ ยังได้จัด Outing Trip ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ผ่อนคลายไปบนเรือ Cruise กับบรรยากาศดีๆ วิวสวยๆ ที่ Halong Bay อีกด้วย

<< Back
Back
 • UNIADEX - NETMARKS International Business Meeting #1st

 

 

โดยการสัมมนาประจำปีในครั้งนี้มีการเข้าร่วม จากบริษัทเน็ตมาร์คทั้ง 7 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เวียตนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และ Headquarters จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ชื่อว่า UNIADEX เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

 

ในการสัมมนา Meeting day วันแรกได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางของ UNIADEX ในปี 2015 และการรุกตลาด Overseas ให้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเป็น Excellent ในทิศทางแบบเดียวกันในอนาคต

 

 

อีกทั้งการสัมมนาในครั้งนี้ ยังได้จัด Outing Trip ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ผ่อนคลายไปบนเรือ Cruise กับบรรยากาศดีๆ วิวสวยๆ ที่ Halong Bay อีกด้วย