News & Activities

 • Netmarks เดินหน้าเปิดตัว NET-Cloud อย่างต่อเนื่อง มุ่งลูกค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย

   

   

  เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆในประเทศไทย ได้รับเกรียติเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน “CADMEISTER USER FORUM 2013” ให้แก่บริษัท UEL (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆมากมาย ณ.โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เป็นชาวญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการในประเทศไทยทั้งสิ้น จำนวน 50 ท่าน

     เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ได้รับเกรียติบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและความสำคัญของกระแส Cloud computing ที่เริ่มมีแนวโน้มนำมาใช้ในองค์กรกันมากขึ้น รวมไปถึงศักยภาพของ NET-Cloud ที่ช่วยตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบจำนวนมากเพียงพอ และเหมาะสำหรับองค์กรที่มีงบประมาณจำกัดด้านการดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ซับซ้อน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

   

   

 • Netmarks เดินหน้าเปิดตัว NET-Cloud อย่างต่อเนื่อง มุ่งลูกค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย

   

   

  เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆในประเทศไทย ได้รับเกรียติเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน “CADMEISTER USER FORUM 2013” ให้แก่บริษัท UEL (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆมากมาย ณ.โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เป็นชาวญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการในประเทศไทยทั้งสิ้น จำนวน 50 ท่าน

     เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ได้รับเกรียติบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและความสำคัญของกระแส Cloud computing ที่เริ่มมีแนวโน้มนำมาใช้ในองค์กรกันมากขึ้น รวมไปถึงศักยภาพของ NET-Cloud ที่ช่วยตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบจำนวนมากเพียงพอ และเหมาะสำหรับองค์กรที่มีงบประมาณจำกัดด้านการดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ซับซ้อน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

   

   

<< Back
Back
 • Netmarks เดินหน้าเปิดตัว NET-Cloud อย่างต่อเนื่อง มุ่งลูกค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย

 

 

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆในประเทศไทย ได้รับเกรียติเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน “CADMEISTER USER FORUM 2013” ให้แก่บริษัท UEL (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆมากมาย ณ.โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เป็นชาวญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการในประเทศไทยทั้งสิ้น จำนวน 50 ท่าน

 เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ได้รับเกรียติบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและความสำคัญของกระแส Cloud computing ที่เริ่มมีแนวโน้มนำมาใช้ในองค์กรกันมากขึ้น รวมไปถึงศักยภาพของ NET-Cloud ที่ช่วยตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบจำนวนมากเพียงพอ และเหมาะสำหรับองค์กรที่มีงบประมาณจำกัดด้านการดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ซับซ้อน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี