News & Activities

 • เน็ตมาร์ค เข้าร่วมประชุมความร่วมมือนานาชาติ ประจำปี 2012

   

   

  เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปร่วมประชุม Netmarks International Business Meeting ประจำปี 2012 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมความร่วมมือกันระหว่างบริษัทสาขาของเน็ตมาร์ค รวมทั้งสิ้น 8 ประเทศ ประกอบไปด้วย ญี่ปุ่น, จีน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, มาเลเซีย และไทย ซึ่งในทุกๆปีจะมีการผัดเปลี่ยนการประชุมไปยังประเทศสาขาต่างๆของเน็ตมาร์ค 


  โดยเนื้อหาหลักๆของการประชุมในปีนี้ เกี่ยวกับการแสดงผลการทำงาน และแผนการดำเนินงานในรอบปี 2012 ที่ผ่านมาของเน็ตมาร์คในแต่ละประเทศ รวมถึงการนำเสนอแนวโน้มความก้าวหน้าของโซลูชั่นใหม่ๆที่น่าจับตามองในปี 2013 รวมถึงโซลูชั่นที่เน็ตมาร์ค ประเทศญี่ปุ่น กำลังให้ความสนใจและให้มานำเสนอแก่เน็ตมาร์คในอีก 7 สาขาประเทศ

  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือดีระหว่างผู้แทนของแต่ละสาขาที่เข้าร่วมสนทนาและเสนอความคิดเห็นเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเน็ตมาร์คให้คงความเป็นมาตรฐานความเป็นผู้นำระบบเอสไอ (SI) ต่อไป

 • เน็ตมาร์ค เข้าร่วมประชุมความร่วมมือนานาชาติ ประจำปี 2012

   

   

  เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปร่วมประชุม Netmarks International Business Meeting ประจำปี 2012 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมความร่วมมือกันระหว่างบริษัทสาขาของเน็ตมาร์ค รวมทั้งสิ้น 8 ประเทศ ประกอบไปด้วย ญี่ปุ่น, จีน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, มาเลเซีย และไทย ซึ่งในทุกๆปีจะมีการผัดเปลี่ยนการประชุมไปยังประเทศสาขาต่างๆของเน็ตมาร์ค 


  โดยเนื้อหาหลักๆของการประชุมในปีนี้ เกี่ยวกับการแสดงผลการทำงาน และแผนการดำเนินงานในรอบปี 2012 ที่ผ่านมาของเน็ตมาร์คในแต่ละประเทศ รวมถึงการนำเสนอแนวโน้มความก้าวหน้าของโซลูชั่นใหม่ๆที่น่าจับตามองในปี 2013 รวมถึงโซลูชั่นที่เน็ตมาร์ค ประเทศญี่ปุ่น กำลังให้ความสนใจและให้มานำเสนอแก่เน็ตมาร์คในอีก 7 สาขาประเทศ

  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือดีระหว่างผู้แทนของแต่ละสาขาที่เข้าร่วมสนทนาและเสนอความคิดเห็นเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเน็ตมาร์คให้คงความเป็นมาตรฐานความเป็นผู้นำระบบเอสไอ (SI) ต่อไป

<< Back
Back
 • เน็ตมาร์ค เข้าร่วมประชุมความร่วมมือนานาชาติ ประจำปี 2012

 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปร่วมประชุม Netmarks International Business Meeting ประจำปี 2012 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมความร่วมมือกันระหว่างบริษัทสาขาของเน็ตมาร์ค รวมทั้งสิ้น 8 ประเทศ ประกอบไปด้วย ญี่ปุ่น, จีน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, มาเลเซีย และไทย ซึ่งในทุกๆปีจะมีการผัดเปลี่ยนการประชุมไปยังประเทศสาขาต่างๆของเน็ตมาร์ค 


โดยเนื้อหาหลักๆของการประชุมในปีนี้ เกี่ยวกับการแสดงผลการทำงาน และแผนการดำเนินงานในรอบปี 2012 ที่ผ่านมาของเน็ตมาร์คในแต่ละประเทศ รวมถึงการนำเสนอแนวโน้มความก้าวหน้าของโซลูชั่นใหม่ๆที่น่าจับตามองในปี 2013 รวมถึงโซลูชั่นที่เน็ตมาร์ค ประเทศญี่ปุ่น กำลังให้ความสนใจและให้มานำเสนอแก่เน็ตมาร์คในอีก 7 สาขาประเทศ

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือดีระหว่างผู้แทนของแต่ละสาขาที่เข้าร่วมสนทนาและเสนอความคิดเห็นเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเน็ตมาร์คให้คงความเป็นมาตรฐานความเป็นผู้นำระบบเอสไอ (SI) ต่อไป