News & Activities

 • เน็ตมาร์ค คว้ารางวัล “Affinity Gold Partner” จาก เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย)

   

  เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทีมงานเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ได้ขึ้นรับรางวัล “Affinity Gold Partner” ในงานสัมมนาประจำปีของบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้หัวข้อ "Elevate your Success Affinity partner program 2012” ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์เชอราตัน สุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เพื่อให้บริษัทคู่ค้าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับลูกค้าคลาวด์, ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกับเทรนด์ BYOD (Bring Your Own Device) รวมถึงโปรแกรมด้านการสนับสนุนการขาย การตลาด และการสนับสนุนต่างๆ

  ซึ่งไฮไลท์พิเศษของงานในครั้งนี้ คือ พิธีการมอบรางวัลพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มีผลงานตอบโจทย์ระหว่างบริษัทเทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทคู่ค้าตลอดปี 2555 โดยบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “Affinity Gold Partner” คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีผลงานโดดเด่นในปี 2555 รางวัลนี้ทางบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) ได้มอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเน็ตมาร์คทุกๆท่าน และเพื่อขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้บริษัทเน็ตมาร์คสามารถก้าวขึ้นมาส่วนเป็นหนึ่งในความสำเร็จของบริษัท ในครั้งนี

   

 • เน็ตมาร์ค คว้ารางวัล “Affinity Gold Partner” จาก เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย)

   

  เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทีมงานเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ได้ขึ้นรับรางวัล “Affinity Gold Partner” ในงานสัมมนาประจำปีของบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้หัวข้อ "Elevate your Success Affinity partner program 2012” ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์เชอราตัน สุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เพื่อให้บริษัทคู่ค้าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับลูกค้าคลาวด์, ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกับเทรนด์ BYOD (Bring Your Own Device) รวมถึงโปรแกรมด้านการสนับสนุนการขาย การตลาด และการสนับสนุนต่างๆ

  ซึ่งไฮไลท์พิเศษของงานในครั้งนี้ คือ พิธีการมอบรางวัลพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มีผลงานตอบโจทย์ระหว่างบริษัทเทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทคู่ค้าตลอดปี 2555 โดยบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “Affinity Gold Partner” คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีผลงานโดดเด่นในปี 2555 รางวัลนี้ทางบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) ได้มอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเน็ตมาร์คทุกๆท่าน และเพื่อขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้บริษัทเน็ตมาร์คสามารถก้าวขึ้นมาส่วนเป็นหนึ่งในความสำเร็จของบริษัท ในครั้งนี

   

<< Back
Back
 • เน็ตมาร์ค คว้ารางวัล “Affinity Gold Partner” จาก เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย)

 

เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทีมงานเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ได้ขึ้นรับรางวัล “Affinity Gold Partner” ในงานสัมมนาประจำปีของบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้หัวข้อ "Elevate your Success Affinity partner program 2012” ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์เชอราตัน สุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เพื่อให้บริษัทคู่ค้าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับลูกค้าคลาวด์, ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกับเทรนด์ BYOD (Bring Your Own Device) รวมถึงโปรแกรมด้านการสนับสนุนการขาย การตลาด และการสนับสนุนต่างๆ

ซึ่งไฮไลท์พิเศษของงานในครั้งนี้ คือ พิธีการมอบรางวัลพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มีผลงานตอบโจทย์ระหว่างบริษัทเทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทคู่ค้าตลอดปี 2555 โดยบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “Affinity Gold Partner” คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีผลงานโดดเด่นในปี 2555 รางวัลนี้ทางบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) ได้มอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเน็ตมาร์คทุกๆท่าน และเพื่อขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้บริษัทเน็ตมาร์คสามารถก้าวขึ้นมาส่วนเป็นหนึ่งในความสำเร็จของบริษัท ในครั้งนี