News & Activities

 • เน็ตมาร์ค สัมมนาประจำปี 2011 ที่ประเทศญี่ปุ่น

   

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีของเน็ตมาร์ค อิงค์ ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเชิญลูกค้าของบริษัท เน็ตมาร์ค ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานสัมมนา ในแต่ละปี เน็ตมาร์คในประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีนี้อย่างพร้อมเพียงกันคือ สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, จีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และประเทศไทย เนื้อหาในงานสัมมนาก็พูดถึงโซลูชั่นต่างๆ ที่ทางเน็ตมาร์คทั้งในประเทศญี่ปุ่นและสาขาต่างๆ ทั้งเจ็ดประเทศจะนำเสนอเพื่อช่วยให้ระบบเน็ตเวิร์กของลูกค้ามีความปลอดภัย สเถียร และทำงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในองค์กร รวมถึงได้มีการนำเสนอ case study โซลูชั่นที่เน็ตมาร์ค ในประเทศต่างๆ (สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, จีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และประเทศไทย) ได้ implement ให้ลูกค้าในแต่ละประเทศ ซึ่งเน็ตมาร์ค ประเทศไทย ก็นำเสนอ case study ที่น่าสนใจที่เราได้ implement ให้กับลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก

  โดยลูกค้าของบริษัท เน็ตมาร์ค ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีของเน็ตมาร์คในครั้งนี้อย่างคับคั่งเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา มีการพูดคุยสอบถามเนื้อหาต่างๆ ทั้งในระหว่างงานสัมมนา และหลังจากงานสัมมนาเสร็จสิ้นลง เนื่องจากโซลูชั่นและ case study ที่นำเสนอในสาขาต่างๆ ในแต่ละประเทศเป็นที่สนใจจากองค์กรใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากเนื่องจากบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นหลายที่มีแผนการขยายโรงงานไปยังประเทศต่างๆ นอกประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

   

   
 • เน็ตมาร์ค สัมมนาประจำปี 2011 ที่ประเทศญี่ปุ่น

   

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีของเน็ตมาร์ค อิงค์ ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเชิญลูกค้าของบริษัท เน็ตมาร์ค ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานสัมมนา ในแต่ละปี เน็ตมาร์คในประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีนี้อย่างพร้อมเพียงกันคือ สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, จีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และประเทศไทย เนื้อหาในงานสัมมนาก็พูดถึงโซลูชั่นต่างๆ ที่ทางเน็ตมาร์คทั้งในประเทศญี่ปุ่นและสาขาต่างๆ ทั้งเจ็ดประเทศจะนำเสนอเพื่อช่วยให้ระบบเน็ตเวิร์กของลูกค้ามีความปลอดภัย สเถียร และทำงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในองค์กร รวมถึงได้มีการนำเสนอ case study โซลูชั่นที่เน็ตมาร์ค ในประเทศต่างๆ (สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, จีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และประเทศไทย) ได้ implement ให้ลูกค้าในแต่ละประเทศ ซึ่งเน็ตมาร์ค ประเทศไทย ก็นำเสนอ case study ที่น่าสนใจที่เราได้ implement ให้กับลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก

  โดยลูกค้าของบริษัท เน็ตมาร์ค ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีของเน็ตมาร์คในครั้งนี้อย่างคับคั่งเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา มีการพูดคุยสอบถามเนื้อหาต่างๆ ทั้งในระหว่างงานสัมมนา และหลังจากงานสัมมนาเสร็จสิ้นลง เนื่องจากโซลูชั่นและ case study ที่นำเสนอในสาขาต่างๆ ในแต่ละประเทศเป็นที่สนใจจากองค์กรใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากเนื่องจากบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นหลายที่มีแผนการขยายโรงงานไปยังประเทศต่างๆ นอกประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

   

   
<< Back
Back
 • เน็ตมาร์ค สัมมนาประจำปี 2011 ที่ประเทศญี่ปุ่น

 

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีของเน็ตมาร์ค อิงค์ ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเชิญลูกค้าของบริษัท เน็ตมาร์ค ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานสัมมนา ในแต่ละปี เน็ตมาร์คในประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีนี้อย่างพร้อมเพียงกันคือ สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, จีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และประเทศไทย เนื้อหาในงานสัมมนาก็พูดถึงโซลูชั่นต่างๆ ที่ทางเน็ตมาร์คทั้งในประเทศญี่ปุ่นและสาขาต่างๆ ทั้งเจ็ดประเทศจะนำเสนอเพื่อช่วยให้ระบบเน็ตเวิร์กของลูกค้ามีความปลอดภัย สเถียร และทำงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในองค์กร รวมถึงได้มีการนำเสนอ case study โซลูชั่นที่เน็ตมาร์ค ในประเทศต่างๆ (สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, จีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และประเทศไทย) ได้ implement ให้ลูกค้าในแต่ละประเทศ ซึ่งเน็ตมาร์ค ประเทศไทย ก็นำเสนอ case study ที่น่าสนใจที่เราได้ implement ให้กับลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก

โดยลูกค้าของบริษัท เน็ตมาร์ค ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีของเน็ตมาร์คในครั้งนี้อย่างคับคั่งเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา มีการพูดคุยสอบถามเนื้อหาต่างๆ ทั้งในระหว่างงานสัมมนา และหลังจากงานสัมมนาเสร็จสิ้นลง เนื่องจากโซลูชั่นและ case study ที่นำเสนอในสาขาต่างๆ ในแต่ละประเทศเป็นที่สนใจจากองค์กรใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากเนื่องจากบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นหลายที่มีแผนการขยายโรงงานไปยังประเทศต่างๆ นอกประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้