News & Activities

 • เน็ตมาร์ค เข้าร่วมการประชุมCisco Thailand Partner Conference 2011

   

  ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปี Cisco Thailand Partner Conference 2011 ร่วมกับพาร์ทเนอร์อีกหลายบริษัทในประเทศไทย โดยจัดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปีนี้บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัดได้รับรางวัลจากบริษัท ซิสโก้ ประเทศไทยถึง 2 รางวัลด้วยกัน รางวัลแรกคือ Top Reseller of Cisco Service Sale รางวัลนี้ได้รับของขวัญเป็น iPad2 และรางวัลที่สองคือ FY10 Cisco-Linksys Business Partner of the Year ทั้งสองรางวัลนี้ต้องขอมอบเป็นรางวัลให้กับทีมงานบริษัท เน็ตมาร์คทุกท่าน และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจ และเต็มกำลังความสามารถในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัท เน็ตมาร์คได้รับรางวัลจากทางบริษัท ซิสโก้ ประเทศไทยในครั้งนี้

   

 • เน็ตมาร์ค เข้าร่วมการประชุมCisco Thailand Partner Conference 2011

   

  ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปี Cisco Thailand Partner Conference 2011 ร่วมกับพาร์ทเนอร์อีกหลายบริษัทในประเทศไทย โดยจัดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปีนี้บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัดได้รับรางวัลจากบริษัท ซิสโก้ ประเทศไทยถึง 2 รางวัลด้วยกัน รางวัลแรกคือ Top Reseller of Cisco Service Sale รางวัลนี้ได้รับของขวัญเป็น iPad2 และรางวัลที่สองคือ FY10 Cisco-Linksys Business Partner of the Year ทั้งสองรางวัลนี้ต้องขอมอบเป็นรางวัลให้กับทีมงานบริษัท เน็ตมาร์คทุกท่าน และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจ และเต็มกำลังความสามารถในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัท เน็ตมาร์คได้รับรางวัลจากทางบริษัท ซิสโก้ ประเทศไทยในครั้งนี้

   

<< Back
Back
 • เน็ตมาร์ค เข้าร่วมการประชุมCisco Thailand Partner Conference 2011

 

ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปี Cisco Thailand Partner Conference 2011 ร่วมกับพาร์ทเนอร์อีกหลายบริษัทในประเทศไทย โดยจัดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปีนี้บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัดได้รับรางวัลจากบริษัท ซิสโก้ ประเทศไทยถึง 2 รางวัลด้วยกัน รางวัลแรกคือ Top Reseller of Cisco Service Sale รางวัลนี้ได้รับของขวัญเป็น iPad2 และรางวัลที่สองคือ FY10 Cisco-Linksys Business Partner of the Year ทั้งสองรางวัลนี้ต้องขอมอบเป็นรางวัลให้กับทีมงานบริษัท เน็ตมาร์คทุกท่าน และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจ และเต็มกำลังความสามารถในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัท เน็ตมาร์คได้รับรางวัลจากทางบริษัท ซิสโก้ ประเทศไทยในครั้งนี้