News & Activities

 • Netmarks Fancy Masquerade Party 2011

   

   

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่พนักงานบริษัทฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ (ทองหล่อ) เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจแก่พนักงานทุกคนในการทำงานที่ผ่านมาหนึ่งปี สำหรับปี 2553 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่บริษัท เน็ตมาร์คได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยจากช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ ในช่วงหลายเดือนของปี 2553 แต่บริษัท เน็ตมาร์คและเราทุกคนก็ผ่านพ้นเหตุการณ์ดั่งกล่าวมาได้ด้วยดี รวมถึงการเตรียมความพร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

  โดยในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครั้งนี้ มีธีมการจัดงานคือ “Netmarks Fancy Masquerade Party 2011” ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท เน็ตมาร์คหลายๆ คนร่วมสนุกกับการแต่งกายด้วยชุดแฟนซี เพื่อสร้างบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมความบันเทิงในปีนี้ก็มีการประกวดการแต่งชุดแฟนซี, เกมส์สนุกๆ และของรางวัลมากมายแจกภายในงานให้แก่พนักงานเน็ตมาร์คเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

   

 • Netmarks Fancy Masquerade Party 2011

   

   

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่พนักงานบริษัทฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ (ทองหล่อ) เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจแก่พนักงานทุกคนในการทำงานที่ผ่านมาหนึ่งปี สำหรับปี 2553 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่บริษัท เน็ตมาร์คได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยจากช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ ในช่วงหลายเดือนของปี 2553 แต่บริษัท เน็ตมาร์คและเราทุกคนก็ผ่านพ้นเหตุการณ์ดั่งกล่าวมาได้ด้วยดี รวมถึงการเตรียมความพร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

  โดยในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครั้งนี้ มีธีมการจัดงานคือ “Netmarks Fancy Masquerade Party 2011” ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท เน็ตมาร์คหลายๆ คนร่วมสนุกกับการแต่งกายด้วยชุดแฟนซี เพื่อสร้างบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมความบันเทิงในปีนี้ก็มีการประกวดการแต่งชุดแฟนซี, เกมส์สนุกๆ และของรางวัลมากมายแจกภายในงานให้แก่พนักงานเน็ตมาร์คเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

   

<< Back
Back
 • Netmarks Fancy Masquerade Party 2011

 

 

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่พนักงานบริษัทฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ (ทองหล่อ) เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจแก่พนักงานทุกคนในการทำงานที่ผ่านมาหนึ่งปี สำหรับปี 2553 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่บริษัท เน็ตมาร์คได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยจากช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ ในช่วงหลายเดือนของปี 2553 แต่บริษัท เน็ตมาร์คและเราทุกคนก็ผ่านพ้นเหตุการณ์ดั่งกล่าวมาได้ด้วยดี รวมถึงการเตรียมความพร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

โดยในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครั้งนี้ มีธีมการจัดงานคือ “Netmarks Fancy Masquerade Party 2011” ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท เน็ตมาร์คหลายๆ คนร่วมสนุกกับการแต่งกายด้วยชุดแฟนซี เพื่อสร้างบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมความบันเทิงในปีนี้ก็มีการประกวดการแต่งชุดแฟนซี, เกมส์สนุกๆ และของรางวัลมากมายแจกภายในงานให้แก่พนักงานเน็ตมาร์คเหมือนทุกปีที่ผ่านมา