News & Activities

 • เน็ตมาร์ค ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้บริหารเน็ตมาร์ค 8 ประเทศ

   

  บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Netmarks Executives International Meeting in Bangkok ที่ออฟฟิศ อาคารสรชัย ถนนเอกมัย ซึ่งการประชุมเป็นความร่วมมือกันของเน็ตมาร์คทั้งหมด 8 ประเทศประกอบไปด้วย ญี่ปุ่น, จีน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, มาเลเซีย และไทย ซึ่งแต่ละปีจะมีการผัดเปลี่ยนการประชุมไปยังประเทศต่างๆ โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ โดยเนื้อหาหลักๆ ของการประชุมคือการแสดงผลการทำงานในรอบปี 2010 และแผนการดำเนินงานในปี 2011 ของเน็ตมาร์คในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงการนำเสนอโซลูชั่นที่น่าจับตามองในปี 2011 และโซลูชั่นที่เน็ตมาร์ค ประเทศญี่ปุ่นกำลังโฟกัสมานำเสนอแก่เน็ตมาร์คในอีก 7 ประเทศ

   

 • เน็ตมาร์ค ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้บริหารเน็ตมาร์ค 8 ประเทศ

   

  บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Netmarks Executives International Meeting in Bangkok ที่ออฟฟิศ อาคารสรชัย ถนนเอกมัย ซึ่งการประชุมเป็นความร่วมมือกันของเน็ตมาร์คทั้งหมด 8 ประเทศประกอบไปด้วย ญี่ปุ่น, จีน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, มาเลเซีย และไทย ซึ่งแต่ละปีจะมีการผัดเปลี่ยนการประชุมไปยังประเทศต่างๆ โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ โดยเนื้อหาหลักๆ ของการประชุมคือการแสดงผลการทำงานในรอบปี 2010 และแผนการดำเนินงานในปี 2011 ของเน็ตมาร์คในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงการนำเสนอโซลูชั่นที่น่าจับตามองในปี 2011 และโซลูชั่นที่เน็ตมาร์ค ประเทศญี่ปุ่นกำลังโฟกัสมานำเสนอแก่เน็ตมาร์คในอีก 7 ประเทศ

   

<< Back
Back
 • เน็ตมาร์ค ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้บริหารเน็ตมาร์ค 8 ประเทศ

 

บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Netmarks Executives International Meeting in Bangkok ที่ออฟฟิศ อาคารสรชัย ถนนเอกมัย ซึ่งการประชุมเป็นความร่วมมือกันของเน็ตมาร์คทั้งหมด 8 ประเทศประกอบไปด้วย ญี่ปุ่น, จีน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, มาเลเซีย และไทย ซึ่งแต่ละปีจะมีการผัดเปลี่ยนการประชุมไปยังประเทศต่างๆ โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ โดยเนื้อหาหลักๆ ของการประชุมคือการแสดงผลการทำงานในรอบปี 2010 และแผนการดำเนินงานในปี 2011 ของเน็ตมาร์คในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงการนำเสนอโซลูชั่นที่น่าจับตามองในปี 2011 และโซลูชั่นที่เน็ตมาร์ค ประเทศญี่ปุ่นกำลังโฟกัสมานำเสนอแก่เน็ตมาร์คในอีก 7 ประเทศ