News & Activities

 • เน็ตมาร์คร่วมออกบูธในงาน AMP NETCONNECT Road show 2010

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม นำทีมโดยบริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเน็ตมาร์ค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ ทำการออกแบบ และติดตั้งระบบภายใต้มาตรฐาน EIA/TIA โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Infrastructure) ทั้งสัญญาณเสียง และข้อมูล (Voice & Data) ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน AMP NETCONNECT Road show 2010 “CONVERGED NETWORKING WITH 10Gbps AND BEYOND” ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม สุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี

  งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ดูแลระบบไอทีอินฟราสตัคเจอร์ขององค์กรต่างๆ เข้ามาเรียนรู้ในการจัดการ การวางแผนระบบเครือข่ายสายสัญญาณเพื่อรองรับการทำงานที่เหมาะสมกับองค์กร รวมไปถึงการวางระบบเพื่อก้าวสู่ความเร็วระดับ 10 กิกกะบิตขึ้นไป และทำความรู้จักกับระบบเน็ตเวิร์คแห่งอนาคตที่จะรองรับการทำงานได้ในความเร็วถึง 100 กิกกะบิตต่อวินาที รวมไปถึงการจัดการระบบเครือข่ายในดาต้าเซ็นเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และการวางแผนการทำงานเพื่อให้สอดรับกับ “Green Data Center” ที่ช่วยให้องค์กรประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในระยะยาว

  การร่วมกิจกรรมออกบูธในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาร์ทเนอร์หลายรายที่มาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ที่บูธเน็ตมาร์ค คือ Rittal Monitoring, AXIS IP Camera, HP Workstation และBuffalo NAS ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเสนอที่บูธกิจกรรมเน็ตมาร์คในวันนั้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนามาสอบถามข้อมูลที่บูธกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่นำเสนอนั้นเหมาะสำหรับในหลากหลายองค์กร และอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานให้สูงขึ้นภายใต้งบประมาณที่จำกัด เนื่องจากว่า “ไอที” เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นหลักสำคัญในการทำให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรที่มีขนาดใหญ่

  ก่อนจบงานสัมมนาในวันนั้นทางเน็ตมาร์คยังมีของรางวัลพิเศษแจกให้กับท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามที่บูธกิจกรรมเน็คมาร์คอีกด้วย

   

   
   
 • เน็ตมาร์คร่วมออกบูธในงาน AMP NETCONNECT Road show 2010

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม นำทีมโดยบริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเน็ตมาร์ค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ ทำการออกแบบ และติดตั้งระบบภายใต้มาตรฐาน EIA/TIA โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Infrastructure) ทั้งสัญญาณเสียง และข้อมูล (Voice & Data) ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน AMP NETCONNECT Road show 2010 “CONVERGED NETWORKING WITH 10Gbps AND BEYOND” ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม สุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี

  งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ดูแลระบบไอทีอินฟราสตัคเจอร์ขององค์กรต่างๆ เข้ามาเรียนรู้ในการจัดการ การวางแผนระบบเครือข่ายสายสัญญาณเพื่อรองรับการทำงานที่เหมาะสมกับองค์กร รวมไปถึงการวางระบบเพื่อก้าวสู่ความเร็วระดับ 10 กิกกะบิตขึ้นไป และทำความรู้จักกับระบบเน็ตเวิร์คแห่งอนาคตที่จะรองรับการทำงานได้ในความเร็วถึง 100 กิกกะบิตต่อวินาที รวมไปถึงการจัดการระบบเครือข่ายในดาต้าเซ็นเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และการวางแผนการทำงานเพื่อให้สอดรับกับ “Green Data Center” ที่ช่วยให้องค์กรประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในระยะยาว

  การร่วมกิจกรรมออกบูธในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาร์ทเนอร์หลายรายที่มาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ที่บูธเน็ตมาร์ค คือ Rittal Monitoring, AXIS IP Camera, HP Workstation และBuffalo NAS ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเสนอที่บูธกิจกรรมเน็ตมาร์คในวันนั้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนามาสอบถามข้อมูลที่บูธกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่นำเสนอนั้นเหมาะสำหรับในหลากหลายองค์กร และอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานให้สูงขึ้นภายใต้งบประมาณที่จำกัด เนื่องจากว่า “ไอที” เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นหลักสำคัญในการทำให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรที่มีขนาดใหญ่

  ก่อนจบงานสัมมนาในวันนั้นทางเน็ตมาร์คยังมีของรางวัลพิเศษแจกให้กับท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามที่บูธกิจกรรมเน็คมาร์คอีกด้วย

   

   
   
<< Back
Back
 • เน็ตมาร์คร่วมออกบูธในงาน AMP NETCONNECT Road show 2010

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม นำทีมโดยบริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเน็ตมาร์ค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ ทำการออกแบบ และติดตั้งระบบภายใต้มาตรฐาน EIA/TIA โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Infrastructure) ทั้งสัญญาณเสียง และข้อมูล (Voice & Data) ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน AMP NETCONNECT Road show 2010 “CONVERGED NETWORKING WITH 10Gbps AND BEYOND” ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม สุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี

งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ดูแลระบบไอทีอินฟราสตัคเจอร์ขององค์กรต่างๆ เข้ามาเรียนรู้ในการจัดการ การวางแผนระบบเครือข่ายสายสัญญาณเพื่อรองรับการทำงานที่เหมาะสมกับองค์กร รวมไปถึงการวางระบบเพื่อก้าวสู่ความเร็วระดับ 10 กิกกะบิตขึ้นไป และทำความรู้จักกับระบบเน็ตเวิร์คแห่งอนาคตที่จะรองรับการทำงานได้ในความเร็วถึง 100 กิกกะบิตต่อวินาที รวมไปถึงการจัดการระบบเครือข่ายในดาต้าเซ็นเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และการวางแผนการทำงานเพื่อให้สอดรับกับ “Green Data Center” ที่ช่วยให้องค์กรประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในระยะยาว

การร่วมกิจกรรมออกบูธในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาร์ทเนอร์หลายรายที่มาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ที่บูธเน็ตมาร์ค คือ Rittal Monitoring, AXIS IP Camera, HP Workstation และBuffalo NAS ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเสนอที่บูธกิจกรรมเน็ตมาร์คในวันนั้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนามาสอบถามข้อมูลที่บูธกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่นำเสนอนั้นเหมาะสำหรับในหลากหลายองค์กร และอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานให้สูงขึ้นภายใต้งบประมาณที่จำกัด เนื่องจากว่า “ไอที” เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นหลักสำคัญในการทำให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรที่มีขนาดใหญ่

ก่อนจบงานสัมมนาในวันนั้นทางเน็ตมาร์คยังมีของรางวัลพิเศษแจกให้กับท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามที่บูธกิจกรรมเน็คมาร์คอีกด้วย