News & Activities

 • เน็ตมาร์ค ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์ในงานสัมมนาที่ศรีราชา

   

   

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Increase Productivity with The Latest Workstation & CAD Technologies” ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี

  งานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าที่มาร่วมงานสัมมนาในวันนั้นได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยนช์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานออกแบบด้วย HP Workstation และอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ของ AutoCAD 2011 รวมมถึงการโอนถ่ายข้อมูลความเร็วสูงโดยใช้ Software จาก Aspera และการเก็บข้อมูล Storage ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า iSCSI ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะสมในแต่ละองค์กร และอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานให้สูงขึ้นภายใต้งบประมาณที่จำกัด

  การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาร์ทเนอร์หลายรายที่มาร่วมจัดงานสัมมนา คือ HP Workstation จากเอชพี, AutoCAD จากซินเน็ค, Buffalo NAS จากเดอะแวลลู ซิสเตมส์ และSoftware จาก Aspera ได้มาบรรยายถึงประโยนช์จากการทำงานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ภายในงานสัมมนา และพาร์ทเนอร์แต่ละรายยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บูธกิจกรรมด้านหน้าห้องสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนามาสอบถามข้อมูลที่บูธกิจกรรมเป็นจำนวนมาก งานสัมมนาในวันนั้นทางเน็ตมาร์คและพาร์ทเนอร์ยังมีของรางวัลมากมายให้กับท่านที่ร่วมกิจกรรมถามตอบระหว่างการสัมมนา รวมถึงรางวัลพิเศษ Lucky Draw จากทางเน็คมาร์คก่อนจบงานสัมมนาอีกด้วย

 • เน็ตมาร์ค ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์ในงานสัมมนาที่ศรีราชา

   

   

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Increase Productivity with The Latest Workstation & CAD Technologies” ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี

  งานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าที่มาร่วมงานสัมมนาในวันนั้นได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยนช์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานออกแบบด้วย HP Workstation และอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ของ AutoCAD 2011 รวมมถึงการโอนถ่ายข้อมูลความเร็วสูงโดยใช้ Software จาก Aspera และการเก็บข้อมูล Storage ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า iSCSI ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะสมในแต่ละองค์กร และอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานให้สูงขึ้นภายใต้งบประมาณที่จำกัด

  การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาร์ทเนอร์หลายรายที่มาร่วมจัดงานสัมมนา คือ HP Workstation จากเอชพี, AutoCAD จากซินเน็ค, Buffalo NAS จากเดอะแวลลู ซิสเตมส์ และSoftware จาก Aspera ได้มาบรรยายถึงประโยนช์จากการทำงานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ภายในงานสัมมนา และพาร์ทเนอร์แต่ละรายยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บูธกิจกรรมด้านหน้าห้องสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนามาสอบถามข้อมูลที่บูธกิจกรรมเป็นจำนวนมาก งานสัมมนาในวันนั้นทางเน็ตมาร์คและพาร์ทเนอร์ยังมีของรางวัลมากมายให้กับท่านที่ร่วมกิจกรรมถามตอบระหว่างการสัมมนา รวมถึงรางวัลพิเศษ Lucky Draw จากทางเน็คมาร์คก่อนจบงานสัมมนาอีกด้วย

<< Back
Back
 • เน็ตมาร์ค ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์ในงานสัมมนาที่ศรีราชา

 

 

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Increase Productivity with The Latest Workstation & CAD Technologies” ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี

งานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าที่มาร่วมงานสัมมนาในวันนั้นได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยนช์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานออกแบบด้วย HP Workstation และอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ของ AutoCAD 2011 รวมมถึงการโอนถ่ายข้อมูลความเร็วสูงโดยใช้ Software จาก Aspera และการเก็บข้อมูล Storage ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า iSCSI ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะสมในแต่ละองค์กร และอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานให้สูงขึ้นภายใต้งบประมาณที่จำกัด

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาร์ทเนอร์หลายรายที่มาร่วมจัดงานสัมมนา คือ HP Workstation จากเอชพี, AutoCAD จากซินเน็ค, Buffalo NAS จากเดอะแวลลู ซิสเตมส์ และSoftware จาก Aspera ได้มาบรรยายถึงประโยนช์จากการทำงานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ภายในงานสัมมนา และพาร์ทเนอร์แต่ละรายยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บูธกิจกรรมด้านหน้าห้องสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนามาสอบถามข้อมูลที่บูธกิจกรรมเป็นจำนวนมาก งานสัมมนาในวันนั้นทางเน็ตมาร์คและพาร์ทเนอร์ยังมีของรางวัลมากมายให้กับท่านที่ร่วมกิจกรรมถามตอบระหว่างการสัมมนา รวมถึงรางวัลพิเศษ Lucky Draw จากทางเน็คมาร์คก่อนจบงานสัมมนาอีกด้วย