News & Activities

 • เน็ตมาร์ค ร่วมกับ อัลไลด์ เทเลซิส และ พานาโซนิค จัดงานสัมมนา

  เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ทางบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Secure Your Business with Smart IP Surveillance” ให้กับลูกค้าฝ่ายไอที และผู้ดูแลระบบซีเคียวริตี้ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ณ Pattana Golf Club & Resort ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมากและสนใจในโซลูชั่นของ IP Surveillance รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาสาธิตที่บูทแสดงสินค้า พร้อมคำแนะนำที่สามารถตอบโจทย์ ในการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือไอทีไปช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   

 • เน็ตมาร์ค ร่วมกับ อัลไลด์ เทเลซิส และ พานาโซนิค จัดงานสัมมนา

  เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ทางบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Secure Your Business with Smart IP Surveillance” ให้กับลูกค้าฝ่ายไอที และผู้ดูแลระบบซีเคียวริตี้ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ณ Pattana Golf Club & Resort ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมากและสนใจในโซลูชั่นของ IP Surveillance รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาสาธิตที่บูทแสดงสินค้า พร้อมคำแนะนำที่สามารถตอบโจทย์ ในการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือไอทีไปช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   

<< Back
Back
 • เน็ตมาร์ค ร่วมกับ อัลไลด์ เทเลซิส และ พานาโซนิค จัดงานสัมมนา

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ทางบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Secure Your Business with Smart IP Surveillance” ให้กับลูกค้าฝ่ายไอที และผู้ดูแลระบบซีเคียวริตี้ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ณ Pattana Golf Club & Resort ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมากและสนใจในโซลูชั่นของ IP Surveillance รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาสาธิตที่บูทแสดงสินค้า พร้อมคำแนะนำที่สามารถตอบโจทย์ ในการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือไอทีไปช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น