News & Activities

 • [Netmarks] Attitude for Working Life

   

   

  บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จัดฝึกอบรมสัมมนาบริษัท ในหัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก" ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์ มาเป็นผู้บรรยาย และมาร่วมสร้าง แลกเปลี่ยน และทดสอบแนวความคิดเกี่ยวกับ ทัศนคติร่วมกัน

   

  พลิกชีวิต คิดเชิงบวก / ทัศนคติของคุณกับบุคคลรอบทิศทาง (360 องศา)

   

  ทำ Role Play
  สมมติเหตุการณ์จริงในแต่ละกลุ่ม "การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน"

   

  โดยในการอบรมครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ แชร์ทัศนคติ และร่วมกันทำ Workshop และ ทำหัวข้อ Role play กันอย่างสนุกสนาน ตลอดทั้งงาน ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องเบญจสิริ1 ชั้น 4 โรงแรมแมริออท สุขุมวิท55

   

 • [Netmarks] Attitude for Working Life

   

   

  บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จัดฝึกอบรมสัมมนาบริษัท ในหัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก" ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์ มาเป็นผู้บรรยาย และมาร่วมสร้าง แลกเปลี่ยน และทดสอบแนวความคิดเกี่ยวกับ ทัศนคติร่วมกัน

   

  พลิกชีวิต คิดเชิงบวก / ทัศนคติของคุณกับบุคคลรอบทิศทาง (360 องศา)

   

  ทำ Role Play
  สมมติเหตุการณ์จริงในแต่ละกลุ่ม "การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน"

   

  โดยในการอบรมครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ แชร์ทัศนคติ และร่วมกันทำ Workshop และ ทำหัวข้อ Role play กันอย่างสนุกสนาน ตลอดทั้งงาน ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องเบญจสิริ1 ชั้น 4 โรงแรมแมริออท สุขุมวิท55

   

<< Back
Back
 • [Netmarks] Attitude for Working Life

 

 

บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จัดฝึกอบรมสัมมนาบริษัท ในหัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก" ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์ มาเป็นผู้บรรยาย และมาร่วมสร้าง แลกเปลี่ยน และทดสอบแนวความคิดเกี่ยวกับ ทัศนคติร่วมกัน

 

พลิกชีวิต คิดเชิงบวก / ทัศนคติของคุณกับบุคคลรอบทิศทาง (360 องศา)

 

ทำ Role Play
สมมติเหตุการณ์จริงในแต่ละกลุ่ม "การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน"

 

โดยในการอบรมครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ แชร์ทัศนคติ และร่วมกันทำ Workshop และ ทำหัวข้อ Role play กันอย่างสนุกสนาน ตลอดทั้งงาน ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องเบญจสิริ1 ชั้น 4 โรงแรมแมริออท สุขุมวิท55