News & Activities

 • พลัง…ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

   

   

   

  ผ่านไปแล้วนะคะ กับการอบรมสัมมนา Series ที่ 3 เรื่อง "พลัง…ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน" เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานพัฒนาทั้งด้านความคิดในงานบริการ รวมถึงบุคลิกภาพที่ดีกับตัวของพนักงาน

   

   

  ซึ่งในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์ มาเป็นผู้บรรยาย และมาร่วมสร้าง แลกเปลี่ยน และทดสอบแนวความคิดเกี่ยวกับ ทัศนคติร่วมกันเช่นเคย โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าอบรม ได้ร่วมกันแชร์ทัศนคติ และทำ Workshop ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ออฟฟิตเน็ตมาร์ค อาคาร สรชัย

   

   

   

  สุดท้ายขอฝากกับ Series ที่ 4 ของการอบรมสัมมนาบริษัทปีนี้ ในหัวข้อ เรื่อง "การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก" ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารสรชัย ...แล้วมาพบกันใหม่อีกนะคะ:)

 • พลัง…ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

   

   

   

  ผ่านไปแล้วนะคะ กับการอบรมสัมมนา Series ที่ 3 เรื่อง "พลัง…ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน" เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานพัฒนาทั้งด้านความคิดในงานบริการ รวมถึงบุคลิกภาพที่ดีกับตัวของพนักงาน

   

   

  ซึ่งในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์ มาเป็นผู้บรรยาย และมาร่วมสร้าง แลกเปลี่ยน และทดสอบแนวความคิดเกี่ยวกับ ทัศนคติร่วมกันเช่นเคย โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าอบรม ได้ร่วมกันแชร์ทัศนคติ และทำ Workshop ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ออฟฟิตเน็ตมาร์ค อาคาร สรชัย

   

   

   

  สุดท้ายขอฝากกับ Series ที่ 4 ของการอบรมสัมมนาบริษัทปีนี้ ในหัวข้อ เรื่อง "การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก" ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารสรชัย ...แล้วมาพบกันใหม่อีกนะคะ:)

<< Back
Back
 • พลัง…ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

 

 

 

ผ่านไปแล้วนะคะ กับการอบรมสัมมนา Series ที่ 3 เรื่อง "พลัง…ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน" เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานพัฒนาทั้งด้านความคิดในงานบริการ รวมถึงบุคลิกภาพที่ดีกับตัวของพนักงาน

 

 

ซึ่งในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์ มาเป็นผู้บรรยาย และมาร่วมสร้าง แลกเปลี่ยน และทดสอบแนวความคิดเกี่ยวกับ ทัศนคติร่วมกันเช่นเคย โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าอบรม ได้ร่วมกันแชร์ทัศนคติ และทำ Workshop ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ออฟฟิตเน็ตมาร์ค อาคาร สรชัย

 

 

 

สุดท้ายขอฝากกับ Series ที่ 4 ของการอบรมสัมมนาบริษัทปีนี้ ในหัวข้อ เรื่อง "การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก" ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารสรชัย ...แล้วมาพบกันใหม่อีกนะคะ:)