News & Activities

 • งานสัมมนา Microsoft Solution Summit 2017

   

  เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานMicrosoft Solution Summit 2017” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 cialis 20mg ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

  โดยมีผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นระดับผู้บริหารทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายไอทีกว่า 1,000 คน จากกว่า 600 หน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจ รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจของไมโครซอฟท์จำนวน 38 องค์กร เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองด้านกระบวนการพลิกโฉมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (digital transformation) ที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การอัพเกรดระบบไอทีเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวทางการทำธุรกิจใน 4 มิติหลักๆ ได้แก่ การโต้ตอบและสื่อสารกับลูกค้า (Engage your customers) การเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน (Empower your employees) การยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจ (Optimize your business) และการพลิกรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ (Transform your products / business)

   

   

   

   

 • งานสัมมนา Microsoft Solution Summit 2017

   

  เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานMicrosoft Solution Summit 2017” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 cialis 20mg ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

  โดยมีผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นระดับผู้บริหารทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายไอทีกว่า 1,000 คน จากกว่า 600 หน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจ รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจของไมโครซอฟท์จำนวน 38 องค์กร เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองด้านกระบวนการพลิกโฉมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (digital transformation) ที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การอัพเกรดระบบไอทีเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวทางการทำธุรกิจใน 4 มิติหลักๆ ได้แก่ การโต้ตอบและสื่อสารกับลูกค้า (Engage your customers) การเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน (Empower your employees) การยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจ (Optimize your business) และการพลิกรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ (Transform your products / business)

   

   

   

   

<< Back
Back
 • งานสัมมนา Microsoft Solution Summit 2017

 

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานMicrosoft Solution Summit 2017” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 cialis 20mg ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

โดยมีผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นระดับผู้บริหารทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายไอทีกว่า 1,000 คน จากกว่า 600 หน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจ รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจของไมโครซอฟท์จำนวน 38 องค์กร เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองด้านกระบวนการพลิกโฉมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (digital transformation) ที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การอัพเกรดระบบไอทีเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวทางการทำธุรกิจใน 4 มิติหลักๆ ได้แก่ การโต้ตอบและสื่อสารกับลูกค้า (Engage your customers) การเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน (Empower your employees) การยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจ (Optimize your business) และการพลิกรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ (Transform your products / business)