Our Solutions

เป็นโซลูชั่นเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกจาก Internet ที่จะเข้ามาโจมตีภายในองค์กร  Traffic ที่เข้ามาผ่านทาง Gateway โดยส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ E-mail Traffic และ Web Traffic ซึ่งโซลูชั่นการป้องกันภัยคุกคามก็แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของ Traffic เช่นกัน

โซลูชั่นสำหรับป้องกันภัยคุกคามที่มาจากทาง E-Mail นั้นมีให้เลือกหลายแบบ 

  • E-Mail Security Software ที่ต้องติดตั้งบน Physical Server หรือ Virtual Server
  • E-Mail Security Appliance ที่ทำหน้าที่ป้องกันภัยคุกคามที่มาจากทาง E-Mail โดยเฉพาะ
  • UTM / Next-Generation Firewall เป็น Firewall ที่ติดตั้งฟังก์ชั่น Security เพื่อป้องกันภัยคุกคามทาง E-mail เอาไว้ด้วย
  • Cloud E-Mail Security ที่เป็นบริการตรวจสอบความปลอดภัยของ E-Mail ก่อนที่จะรับข้อมูลเข้ามาภายในองค์กร

การเลือกโซลูชั่นให้เหมาะสมกับองค์กรนั้น มีปัจจัยหลายอย่างในการคำนึงถึง ตั้งแต่จำนวนผู้ใช้งาน E-mail ความง่ายในการติดตั้ง และจัดการระบบ ความสามารถในการรองรับ Platform E-Mail ที่หลากหลาย และงบประมาณที่กำหนดเอาไว้

โซลูชั่นสำหรับป้องกันภัยคุกคามที่มาจากทาง Web ซึ่งผู้ใช้โดยส่วนใหญ่มักจะ Download สิ่งที่เป็นอันตรายเข้ามาโดยไม่ตั้งใจ  นอกจากนั้นโซลูชั่นนี้มักถูกนำมาควบคุมผู้ใช้งานให้เป็นไปตาม IT Policy ที่องค์กรกำหนดขึ้น  Web Security มีให้เลือกหลายแบบเช่นเดียวกันกับ E-Mail Security 

  • Web Security Software ที่ต้องติดตั้งบน Physical Server หรือ Virtual Server
  • Web Security Appliance ที่ทำหน้าที่ป้องกันภัยคุกคามที่มาจากทาง E-Mail โดยเฉพาะ
  • UTM / Next-Generation Firewall เป็น Firewall ที่ติดตั้งฟังก์ชั่น Security เพื่อป้องกันภัยคุกคามจาก Web Traffic เอาไว้ด้วย

การเลือกโซลูชั่นให้เหมาะสมกับองค์กรนั้น มีปัจจัยหลายอย่างในการคำนึงถึง ตั้งแต่จำนวนผู้ใช้งาน Internet ความง่ายในการติดตั้ง และจัดการระบบ ความสามารถในการป้องกันการเข้าถึง WebSite ต้องห้ามตามนโยบายขององค์กร และงบประมาณที่กำหนดเอาไว้

         

เป็นโซลูชั่นเพื่อควบคุม และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในการเข้าถึงทรัพยากรของระบบเครือข่าย ตาม IT Policy ของกลุ่มผู้ใช้งานนั้น ๆ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องผ่านการทำ Authentication ก่อนที่จะเข้าใช้งานระบบเครือข่าย  นอกจากนี้โซลูชั่นยังสามารถรองรับผู้ใช้งานแบบ Guest User ที่มีสิทธิ์ใช้งานเครือข่ายได้อย่างจำกัดตามที่องค์กรอนุญาติให้ใช้ 

โซลูชั่น NAC มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่ต้องติดตั้งค่าบนอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด ซึ่งต้องใช้เวลาในการติดตั้งมาก และแบบที่ใช้ NAC Appliance อย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องทำการติดตั้งค่าเพิ่มเติมบนอุปกรณ์เครือข่ายเลย  แต่ละแบบมีข้อดี และข้อเสียต่างกัน  เรามีทีมงานที่สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้โซลูชั่น NAC ให้เหมาะกับองค์กรลักษณะต่าง ๆ ได้

เป็นโซลูชั่นเพื่อป้องกันภัยคุกคามสำหรับเครื่องลูกข่าย ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสิ่งที่สามารถหลุดรอดมาจากทาง Gateway และส่วนอื่น ๆ มาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่าย เช่น CD/DVD หรือ USB Devices ต่าง ๆ  โซลูชั่นการป้องกันภัยคุกคามประเภทนี้ นอกจากจะป้องกันภัยคุกคามประเภท Virus แบบดั้งเดิม และ Advance Threat ประเภทต่าง ๆ แล้ว ยังรวมถึงการป้องกันข้อมูลรั่วไหลออกไปภายนอก ด้วย

การที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ในช่วงที่คุณทำการย้ายข้อมูลเข้าไปสู่ระบบ Virtual หรือขึ้นบนคลาวด์ นั้นมีความเสี่ยงมากๆ อาจเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างในการรักษาความปลอดภัยได้ ทำให้ผลตอบแทนการลงทุนลดลง การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ และความยากลำบากในการใช้นโยบายไอทีให้ปฎิบัติตามข้อกำหนด คุณสามารถรักษาความปลอดภัยแอพพลิเคชั่น และข้อมูลที่สำคัญ ไม่ว่าจะทำงานบนเวอร์ช่วล หรือบนคลาวด์ ด้วยการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งทางธุรกิจ และด้านการดำเนินการอย่างสูงสุด

โซลูชั่น Security for Virtualization System ปกป้องข้อมูล และแอพพลิเคชั่น ช่วยลดความเสี่ยงระบบที่อาจเกิดผลกระทบกับธุรกิจของคุณ และยังช่วยในการบังคับใช้นโยบายไอทีเพื่อควบคุมให้เป็นไปตาม นโยบาย Compliance ที่วางไว้ ไม่ว่าคุณจะเน้นการรักษาความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ปกติทั่วไป บนรูปเวอร์ช่วล บนคลาวด์ หรือแบบไฮบริด รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นบนเว็บ ก็สามารถให้ความปลอดภัยได้ในระดับขั้นสูงที่สุดได้

เป็นโซลูชั่นสำหรับการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ IT Security ที่ได้มาจากอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้สำหรับโซลูชั่นความปลอดภัยชนิดต่าง ๆ ซึ่งระบบสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดการโจมตีเครือข่าย หรือความผิดปกติต่าง ๆ  รวมถึงสามารถออกรายงานสรุปตามช่วงเวลาที่ต้องการ หรือรายงานเพื่อให้เป็นไปตาม Compliance ต่าง ๆ ที่องค์กรต้องการ 

          How did you know that your user ID and password are secured to logon into system?

We have solution to authenticate user logon into the system that supports several devices such as biometric and non-biometric authentication units. It supports to do Single-sign-on (SSO) with your web application and windows application.

SecureSuite V (SSV)is an authentication software. It can support 5 categories of authentication unit.

1. Finger Vein

2. Fingerprint

3. IC Card

4. One Time Password (OTP/Token)

5. Password

SSV support to do Single-Sign-On (SSO) for Web Application and Windows Application

          SSV operates with Microsoft Active Directory that we can use SSV console to do everything as well as Microsoft Active Directory Users and Computers console. Furthermore, we can define users to do authenticate with several authentication units (Multi-Factor Authentication) to authentication into system.Additional, SSV keeps log every transaction that user logon into the system and we can filter in the period that you want.

SSV operates in multi-environment that synchronize with Microsoft Active Directory. For example,

  • VDI of VMWare and Citrix
  • Windows PC logon
  • Windows Mobile logon

Mofiria: Finger Vein Authentication unit, is a scanning finger vein device. It has a method that specifies an individual using the vein pattern inside one's fingers.Mofiria has many models that easy to carry everywhere.

 

Mofiria adopt a unique reflective dispersion method, which near-infrared lights emitted from LED is reflected inside the finger, and the vein pattern image is captured by a CMOS sensor. 

Since deoxyhemoglobin in the blood absorbs near-infrared lights, vein patterns appear as a series of dark lines. The near-infrared lights combined with a special camera capture an image of the finger vein patterns. The image is then converted into pattern data and stored as a template of a person's biometric authentication data. During authenticationby SSV, the finger vein image is captured and compared against the stored template of the user or stored it into the SSV database.

Our Partner

              

 

Request a quote in seconds complete the form below to get your free quote

*