Our Solutions

Office & In-door Area Security

กล้องที่เลือกใช้ควรเป็นกล้องที่สามารถ เก็บภาพได้ในสภาพแสงน้อย ในขณะแสงไฟในพื้นที่ถูกปิดลง และระบบควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ และตรวจจับคนหรือวัตถุที่เคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามที่เรากำหนดไว้ ซึ่งระบบสามารถกำหนดพื้นที่ห้ามเข้าได้มากกว่าหนึ่งพื้นที่ และสามารถส่งสัญญาณเตือนได้โดยอัตโนมัติ

Outdoor Area Security

กล้องที่เลือกใช้ควรเป็นกล้องที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง ทนอุณหภูมิสูง ทนน้ำได้ และสามารถเก็บภาพได้ทั้งเวลากลางวัน กลางคืน และระบบควรมีความสามารถวิเคราะห์ และตรวจจับคนหรือวัตถุที่เคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามที่เรากำหนดไว้ สามารถกำหนดพื้นที่ห้ามเข้าได้มากกว่าหนึ่งพื้นที่ และมีสามารถตรวจจับคนที่บุกรุกเข้ามาแนวเส้นที่เรากำหนดไว้ ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถสร้างเครื่องป้องกันการบุกรุกได้

ระบบกล้อง IP-Camera สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปนั้น ต้องการกล้องที่มีลักษณะเฉพาะทางมากขึ้น และมีฟังก์ชั่นที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของระบบที่มากกว่าองค์กรชนิดอื่น ๆ เนื่องจากโรงงานโดยส่วนใหญ่มีพื้นที่กว้าง รวมทั้งมีอุปกรณ์ ชิ้นงาน และวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตที่หลากหลาย นอกจากนี้พื้นที่บางแห่งเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึง หรือเป็นพื้นที่ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ กล้องที่เลือกใช้ควรเป็นกล้องที่มีคุณภาพสูง ทนต่อสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบในระยะยาวไม่สูง และมีประสิทธิภาพตรวจจับสิ่งผิกปกติได้มากขึ้น

 

 

 

 

Production Line

กล้องที่เลือกใช้ควรเป็นกล้องที่ทนทานต่อการภาพแวดล้อมในโรงงานที่ใช้งาน ซึ่งควรจะติดตั้งกล้องแบบ fixed-lens เพื่อจับภาพในมุมกว้างดูความต่อเนื่องของระบบการผลิตโดยรวม และกล้องแบบ Pan-Tilt-Zoom เพื่อเปลี่ยนมุมมอง และขยายภาพของพื้นที่ที่เกิดความผิดปกติขึ้น นอกจากนี้ระบบอาจจะมีความสามารถในการตรวจจับคน หรือวัตถุที่อยู่ในพื้นที่การผลิต และวิเคราะห์ได้ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตได้

Warehouse

ควรเลือกกล้องที่มีมุมมอง และความละเอียดให้เหมาะกับสภาพของโกดังที่เก็บวัตถุดิบ หรือสินค้าต่าง ๆ โดยทั่วไประบบกล้องจะถูกติดตั้งไว้เพื่อป้องกันการสูญหายของวัตถุดิบ หรือสินค้าในโกดัง และในบางแห่งอาจมีการใช้ระบบที่มีสามารถตรวจจับ และวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของพนักงาน หรือรถ fork-lift เพื่อนับจำนวนในทิศทางที่กำหนด ซึ่งอาจจะเป็นทางเดียว หรือสองทางพร้อมกันได้ และข้อมูลเชิงสถิติที่ได้มานั้นสามารถใช้วิเคราะห์ต่อไปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าเข้า และถ่ายสินค้าออกจากโกดังต่อไป

Traffic Control Systems

การควบคุมการจราจรในท้องถนนในทุกวันนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยเหลือในการบริหารจัดการการจราจรในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร เช่น ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ, จอดในที่ห้ามจอด, ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด, เปลี่ยนช่องทางเดินรถบนเส้นทึบ ฯลฯ โดยในปัจจุบันนี้มีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน รวมถึงตำรวจท้องที่ต่าง ๆ เริ่มหันมาติดตั้งกล้องตามสี่แยกและตามถนนสายหลักในพื่นที่รับผิดชอบของตนกันมากขึ้น เพื่อภาพหรือวีดิโอคลิป ไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี และใช้ในการเฝ้าสังเกตการณ์สภาพการจราจร ความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนนและบนทางด่วน ตลอดจนใช้ในการเฝ้าระวัง และตรวจสอบอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ทุกเมื่อ ซึ่งทีมงานของเรามีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบกล้อง IP-Camera เพื่อช่วยควบคุมการจราจรให้กับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ

 

 

 

License Plate Recognition (LPR)

LPR เป็นระบบที่มีความสามารถในการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้โดยอัตโนมัติ โดยภาพจากกล้อง IP-Camera ที่ติดตั้งในมุมสำหรับจับภาพป้ายทะเบียนรถยนต์จะถูกทำการประมวลผลโดยซอฟต์แวร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อมูลหมายเลขป้ายทะเบียน จังหวัด และภาพของรถยนต์ ที่จัดเก็บเข้าไปไว้ในดาต้าเบสโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถค้าหา และจัดทำรายงานได้อย่างง่าย โดยความแม่นยำของการอ่านหมายเลขป้ายทะเบียนอยู่ที่ประมาณ 80% ปัจจัยที่มีผลต่อความแม่นยำ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหลัก ระบบนี้วามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบเช่น ติดตั้งบริเวณทางเข้าออกโรงงานโดยสามารถตรวจจับทะเบียนรถทุกคัน และให้ระบบถ่ายภาพกระบะหลังที่บรรทุกของพร้อมกัน เพื่อเก็บเป็นประวัติในการตรวจสอบย้อนหลังได้ หรือกรณีที่นำระบบ License Plate Recognition ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจจับรถที่กระทำผิดและมีประวัติใน Black list และยังช่วยป้องกันความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย และรายงานปริมาณรถยนต์เข้า-ออก

นอกจากความสามารถในการถ่ายและบันทึกป้ายทะเบียนอัตโนมัติได้แล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับกล้องเสริมเพื่อทำการถ่ายภาพใบหน้าคนขับได้ ด้วยฟังก์ชั่นถ่ายภาพอัตโนมัติ ซึ่งสามารถจับภาพหน้าคนขับในมุมมองที่ชัดเจนที่สุดได้ ช่วยให้ลูกค้ามีข้อมูลในการติดตามผู้ต้องสงสัย เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ระบบการสืบค้นอย่างชาญฉลาด ทำให้ไม่พลาดทุกการค้นหา Search Engine ซึ่งสามารถแสดงผลการค้นหาทะเบียนที่ใกล้เคียงกับทะเบียนที่ผู้ใช้งานต้องการเช่น เมื่อผู้เสียหายหรือพยานไม่อาจจำทะเบียนทั้งหมดได้ หรือจำผิดพลาดบางหมายเลข ระบบจะสามารถดึงรายการทะเบียนที่ใกล้เคียงที่สุดขึ้นมาได้

 

 

IP-Camera หรือ Network Camera คือ กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดดิจิตอลประเภทหนึ่งที่รวมความสามารถของกล้อง CCTV แบบเดิมและระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยกล้องจะรับภาพผ่านเลนส์ เข้ามายังImage sensor กล้องจะประมวลผลภาพผ่าน CPU RAM และส่งสัญญาณภาพผ่านทางสายLANไปยังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของกล้อง IP-Camera

  • ภาพมีความคมชัดสูง ปัจจุบันขนาดของภาพเริ่มต้นที่ 1080P (2ล้านPixel) ไปจนถึงขนาด4K(8ล้านPixel) 
  • สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียง ไฟเลี้ยงกล้อง (POE) สัญญาณ input output รวมทั้งการควบคุมกล้อง ผ่านสายแลนเพียงเส้นเดียว
  • สามารถส่งสัญญาณแบบไร้สายผ่าน Wireless Lan หรือWIFIได้
  • สามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอลงบนหน่วยความจำ SD Card ในตัวกล้องได้
  • มีระบบแจ้งเตือนเหตุทาง E-mail, FTP, SMS, IP Phone ได้
  • สามารถดูภาพจากกล้องโดยตรงผ่าน internet ได้

กล้อง IP-Camera สามารถแบ่งประเภทได้ตามการติดตั้งคือ  Indoor คือกล้องที่ติดตั้งในอาคาร และOutdoor จะเป็นกล้องที่สามารถติดตั้งกลางแจ้งได้ สามารถกันน้ำกันฝุ่นและทนความร้อนได้ดี  และยังสามารถแบ่งตามรูปร่างและหน้าที่การใช้งานได้ดังนี้

Fixed Camera

คือกล้องแบบที่มีมุมมองคงที่  ไม่สามารถขยับหรือหมุนเปลี่ยนทิศทางในการดูได้ เป็นกล้องมาตรฐานที่มีการใช้งานกันมานาน ลักษณะส่วนใหญ่ ลำตัวกล้องจะเป็นทรงสี่เหลี่ยม บางครั้งอาจเรียกว่า “Box Camera”

มีเลนส์แยกติดตั้งมาต่างหาก  สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้  กล้องFixed Camera ถ้าหากจะนำไปติดตั้งภายนอกอาคารจะต้องใส่ Housing เพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วย

 

Fixed Bullet Camera

ปัจจุบันกล้อง Fixed Camera บางชนิดถูกออกแบบให้มี Housing ติดมาพร้อมกับตัวกล้องเลยเพื่อใช้ภายนอกอาคาร กล้องชนิดนี้เรียกว่า Bullet Camera หรือกล้องทรงกระบอก บางรุ่นมี Infrared ซึ่งสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ เนื่องจากกล้องชนิดนี้สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องติดตั้งHousingเพิ่ม ทำให้กล้อง Fixed Camera แบบ Bullet นี้เป็นที่นินำมาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบัน

กล้อง Fixed Camera Bullet

Fixed Dome Camera

เป็นกล้องที่มีรูปทรงครึ่งวงกลมคล้ายโดม  มีมุมมองภาพคงที่เหมือนกล้อง Fixed Camera ไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้  นิยมตั้งตั้งภายในอาคาร บนฝ้าเพดาน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความสวยงามเมื่อติดตั้งแล้วดู รียบร้อยไม่สะดุดตา และกล้องชนิดนี้ยังป้องกันไม่ให้คนหมุนเปลี่ยนทิศทางของตัวกล้อง และบางรุ่นโครงสร้างโดมมีความแข็งแรงป้องการการทุบทำลายกล้องมีความสามารถป้องกันน้ำกันฝุ่นใช้ติดตั้งภายนอกอาคารได้

Fixed Dome

PTZ Camera

มาจากตัวย่อ P = PAN  (หมุน ส่าย) T = TILT (ก้ม เงย) Z = ZOOM (ซูม) คือกล้องที่สามารถควบคุมให้หมุน ซ้ายขวา ก้มเงย ได้รอบทิศทาง อีกทั้งยังสามารถซูมเข้า-ออกได้  บางครั้งเรียกว่ากล้อง Speeddome เนื่องจากกกล้องที่เป็นลักษณะโดมและสามารถควบคุมการหมุนได้อย่างรวดเร็ว  เหมาะสำหรับเป็นกล้องตรวจการณ์โดยรอบพื้นที่

กล้อง PTZ Camera

Thermal  Camera

Thermal Camera คือกล้องถ่ายภาพความร้อน เป็นการแปลงพลังงานรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากวัตถุที่มีความร้อน ภาพที่ได้วัตถุที่ร้อนกว่าจะแสดงสีสว่าง และวัตถุที่เย็นกว่าจะแสดงสีมืดกว่า หรือสามารถเปลี่ยนเป็นโทนสีต่าง ๆ ได้ Thermal Camera เหมาะกับนำไปใช้ตรวจจับภาพในที่มืดหรือในบริเวณที่ตาเปล่ามองไม่เห็น ตรวจจับความร้อนเพื่อระวังไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ หรือนำไปประยุกต์ใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงได้ 

 

เปรียบเทียบภาพจากกล้องปกติ และภาพที่ได้จาก Thermal camera

VMS คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการบันทึก และบริหารจัดการภาพที่บันทึกจาก IP-Camera ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ที่ Server 

ความสามารถของ Video Management Software (VMS)

VMS สามารถตั้งค่าของกล้องแต่ละตัวจะบันทึกที่ค่าความละเอียดต่าง ๆ จำนวนวันที่ต้องการเก็บข้อมูล ซึ่งแต่ละกล้องสามารถบริหารจัดการแยก policy หรือเป็น policy เดียวกันก็ได้ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดได้ว่า สามารถให้ผู้ใช้ใดเข้ามาดู หรือดึงข้อมูลจากกล้องไหนได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย จะสามารถเข้าดูภาพได้แค่จุดเข้าออกของโรงงาน แต่ผู้บริหารจะสามารถเข้ามาดูภาพได้ทุกกล้อง เป็นต้น โดยการตั้งค่าต่างๆ จะมีความยืดหยุดในการใช้งานสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในอนาคต

ข้อดีของ VMS และสิ่งที่เหนือกว่า NVR

คำถามที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆ ก็คือ ใช้ NVR ในการบันทึกใช่หรือไม่? เพราะคนส่วนมากเข้าใจว่า NVR เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้สำหรับบันทึกภาพจาก IP-Camera  แต่การใช้ VMS ซึ่งถูกติดตั้งไว้บน Server มาใช้ในการบันทึก และบริหารจัดการนั้นมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า เพราะ Server นั้นมีความสามารถในการรองรับการบันทึกภาพจากกล้อง IP ที่มีความละเอียดสูงได้จำนวนมากกว่า พร้อมกับมีความยืดหยุ่นสูง อีกทั้งยังสะดวกต่อการขยายในอนาคตด้วย

ไม่มีข้อมูล

Request a quote in seconds complete the form below to get your free quote

*